Firmamız;

400 adet un fabrikası ile doğrudan ilişkide olup, bunların 198’i aktif un ihracatçısı konumundadır. Bu firmalarla olan yakın diyaloglarımız ile müşterilerimizin içinde bulundukları koşulları yakinen takip edebilmekte ve ihtiyacı olan buğdayın tespiti ve tedariki konularında samimi bir işbirliği içerisinde çalışmaktayız.

Amacımız;

Bu sektörde güvenilir tedarikçi konumumuzu koruyarak lider konuma gelebilmek ve ticaretimizi geliştirerek daha fazla pazar payı alabilmektir.

Şirketimizin 2004 yılında kurulmuş ve 2005 yılından itibaren de buğday ticaretinde aktif bir konuma gelmiştir.  2004 ve 2005 yıllarında sadece iç piyasada buğday alış-verişi yapılırken, 2006 yılından itibaren ithalata da başlanmış ve yılda ortalama 200.000 – 250.000 ton ithalat yapmaktadır.

İthalatlarımız; Rusya, Kazakistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Moldovya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelerden 3.000 ila 5.000 tonluk gemiler ve ayrıca Almanya, Litvanya, Brezilya, Paraguay, A.B.D., Ukrayna gibi ülkelerden ise 25.000 ila 62.500 tonluk gemiler ile FOB veya CIF bazlı yapılmış/yapılmaktadır.

Çalışmakta Olduğumuz Limanlar

Ağırlıklı olarak çalışmakta olduğumuz limanlara ait genel bilgiler ise şöyledir;

SAMSUN LİMANI (SAMSUNPORT):

Ana Liman,

1-2-3-4-5 nolu rıhtımların tamamı 776 m uzunluğunda olup 7,5 ile 10 m derinliğe sahiptir.

9 nolu rıhtım 400 m olup 6 m derinliğe sahiptir.

Sanayi Rıhtımı,

6-7 nolu rıhtımların tamamı 400 m uzunluğa sahip olup 11,5 m derinliğe sahiptir.

8 nolu rıhtım, demiryolu ferry rıhtımıdır.

Samsunport limanında genel kargo, konteyner ve ro-ro hizmetleri verilmekte olup tüm süreçler ve işlemler liman otomasyon sistemi ile desteklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: www.samsunport.com.tr

SAMSUN YEŞİLYURT LİMANI:

450’şer metre boyunda 30’ar metre eninde, min.9 metre – max.20 metre derinliğinde  2 adet,

150 metre boyunda 12 metre eninde, min.4,5 metre – max. 6,5 metre derinliğinde 1 adet,

olmak üzere 3 adet rıhtım mevcuttur.

450’şer metrelik rıhtımlara 100.000’er tonluk, 150 metrelik rıhtıma ise 6.000 tonluk gemiler yanaşabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için :  www.yesilyurtliman.com

MERSİN LİMANI:

Limanda 21 adet rıhtım bulunmaktadır. Aynı anda 30’a yakın gemiye yükleme-boşaltma hizmeti verilebilmektedir.

Toplam liman sahası 110 hektar, derinlik 10-14 metre , toplam rıhtım uzunluğu 3.250 metredir.

Ayrıntılı bilgi için :  www.mersinport.com.tr

BANDIRMA LİMANI:

Demiryolu bağlantısı ile kombine taşımacılıkla her  türlü yükün elleçlenebileceği bir limandır.

Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6- 12 metre arasında değişen 20 adet rıhtımında dökme yük, genel yük, proje yükü ve Ro-Ro gemilerine hizmet verilmektedir.

1.000 metre ve 500 metre uzunluğunda iki mendireği vardır, iki mendirek arası açıklık 225 metredir.

Ayrıntılı bilgi için : www.portofbandirma.com.tr

ANTALYA LİMANI:

Toplam liman sahası 166.800 m2’dir. 1.440 metre boyunda bir adet ana mendirek ile 650 metre boyunda bir tali mendirek bulunmaktadır. Mendirekler arası açıklık 225 metre, yaklaşma kanalına ilişkin derinlik -10 ve -25 metredir.

Limanın tamamı kullanıma açık olan toplam deniz sahasının genişliği 136.000 metre, manevra çapı 400 metredir.

Toplam rıhtım uzunluğu 1.322 metre olan limanın içerisinde bir marina bulunmaktadır.

Limanda Kruvaziyer ve yük (Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Proje Kargo) yükleme ve tahliye hizmetleri verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için : www.celebi.com.tr

LİMAKPORT İSKENDERUN LİMANI:

Akdeniz’in kuzeydoğusunda konuşlanmış olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine hizmet vermektedir.

Liman, 1400 m, uzunluğunda bir mendireğe sahip olup, kuzey ve güney rüzgârlarından korunmaktadır.

Liman girişinde derinlik 15,5 metredir.

Demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için : www.limakports.com.tr