Angoram Gıda ve Tarım Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

2004 yılında kurulmuş ve 2005 yılından itibaren buğday ticaretinde aktif bir konuma gelmiştir. Firmamız ortakları ve çalışanları bu sektörde uzun yıllara dayalı ve toplamda 100 yılın üzerinde bir iş tecrübesine sahiptirler.

Şirket Ortakları

Şirket ortakları Nevzat Özyılmaz ve Cem Oğuz Kırtız’dır.

NEVZAT ÖZYILMAZ

Şirket ortaklarından Nevzat Özyılmaz, 20 yılı aşkın bir süre Toprak Mahsulleri Ofisi İç Ticaret Daire Başkanlığı’nda çalışmış ve hububat ticaretinin bütün evrelerinde görev almıştır.

Daha sonra buğday ithalatında isim yapmış muhtelif firmaların buğday iç piyasa satışlarından sorumlu yönetici olarak çalışmış ve bu süreç içerisinde her yıl ortalama 300.000 mtn buğday satışını gerçekleştirmiştir.

2005 yılından itibaren ise şirket içerisinde buğday ithalat alım kararlarını vermekte ve iç piyasa alım ve satım operasyonlarını yönetmektedir.

CEM OĞUZ KIRTIZ

Diğer şirket ortağı Cem Oğuz Kırtız Antalya’da bir un fabrikası sahibi (www.narun.com.tr) olup, aile kökenli olarak bu sektör içerisinde yetişmiş, gerek buğday ticareti ve gerekse un üretimi/iç ve dış piyasada satışı konularında tecrübe sahibidir.

Kendisi aynı zamanda Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Kurucu Üyesidir. Bu Sivil toplum kuruluşlarında Türkiye’nin buğday unu ve buğday üretimi stratejilerinin oluşturulmasında aktif olarak görev almıştır. Ayrıca Antalya Organize Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyesidir.

Şirket Çalışanları

Şirket ortakları haricinde, şirkette Mehmet Tahir Turgut, Halit Tekin, Senem Karatepe Aydın, Zülal Pavel, Burcu Özyılmaz, Donier Djamaldinov, Ramazan Turhan ve Memnune Kocaman görev yapmaktadır.

MEHMET TAHİR TURGUT

Mehmet Tahir Turgut, firmanın dış piyasadan hububat ürünleri temini, gemi kiralama ve ithalatın gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yeri getirmektedir. Kendisi TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) Dış Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve yan kuruluşlarında 16 yıl olmak üzere özel sektör firmalarında da iş tecrübesine sahiptir.

HALİT TEKİN

Halit Tekin de aynı şekilde TMO Ticaret Daire Başkanlığı’nda 22 yıl hizmeti sonrası emekli olup, Şubat/2007’den bu tarafa şirketin iç piyasa satışları, lojistiği ile iç piyasa dokümantasyonu hazırlanması ve takibi ile görevlidir.

SENEM KARATEPE AYDIN

Senem Karatepe Aydın, uzun yıllar buğday ithalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör firmalarında finansman ve muhasebe konularında çalışmış olup, muhasebe kayıtları, firmanın bankalarla olan ilişkileri, kredilendirme sözleşmeleri hazırlanması ve takibi ile şirketin mali sorumluluklarının yerine getirilmesinde görevlidir.

ZÜLAL PAVEL

Zülal Pavel, uzun yıllar hububat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör firmalarında tedarik, satış, finansman ve muhasebe konularında çalışmış olup, muhasebe kayıtları, firmanın bankalarla olan ilişkileri, kredilendirme sözleşmeleri hazırlanması ve takibi ile şirketin mali sorumluluklarının yerine getirilmesinde görevlidir.

BURCU ÖZYILMAZ

Burcu Özyılmaz, firmanın dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile görevlidir.

DONİER DJAMALDİNOV

Donier Djamaldinov, firmanın dış piyasalardan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Yan Ürünlerin Temini, Lojistiği ve Operasyon ’unun gerçekleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri planlama ve gerçekleştirmekle görevlidir. Özel sektörde toplam 9 yıl olmak üzere iş tecrübesine sahiptir. Orta Asya dillerini profesyonel seviyede, İngilizce ileri düzey, Rusça – 2. anadili seviyesinde kullanabilmektedir.

RAMAZAN TURHAN

Ramazan Turhan, Samsun’da ikamet etmekte olup, Samsun limanlarına gelen gemilerimizin tahliyesi, hububatın depolanması, muhafazası ve ilgili yerlere sevk edilmesinden sorumlu olarak görev yapmaktadır. Gerek olduğunda diğer illerdeki limanlarda da hazır bulunmaktadır.

MEMNUNE KOCAMAN

Memnune Kocaman, şirketin sekreteryası ile görevlidir.